DEĞERLER

Bajo Dizayn, çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsüdür.

Biz Bajo Dizaynlılar, 

  • Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur. 
  • Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimiz, bizi etkileyen konularda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğumuza inanırız. 
  • Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz. 
  • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır. 
  • Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir. 
  • Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, kuruluşumuzun, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Kuruluşumuzun çevreye, kültüre, eğitime ve spora yaptığı katkıların gururunu paylaşırız. 
  • "Yönetişimin" bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.