STRATEJİ

Strateji; düşük maliyet ya da farklılık üzerinde seçim yapmayı gerektirir. ”Mavi Okyanus" kavramı ortaya atılmadan önce böyle olduğuna inanılıyordu. W. Chan Kim ve Renee Mauborgne tarafından geliştirilen Mavi Okyanus Stratejisi, stratejinin bu ana prensibini yok sayarak, farklılık ve düşük maliyeti aynı anda gerçekleştirebilmek için yeni bir hedef ve beraberinde yeni bir bakış açısı getiriyor.

Başladığımız günden bu yana pek çok Mavi Okyanus çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla yeni ürün ve hizmetler ile müşterilerimize yeni değerler yaratmayı; bunları yaparken hem pazarımızın sınırlarını yeniden tanımlamayı hem de maliyetlerimizi düşürmeyi hedefledik. Farklı iş kollarından oluşturulan çalışma grupları ile farkında olmadığımız alanlarda müşteri gözünden bakma becerisi kazandık.