KURUMSAL

Rekabetin gün geçtikçe zorlaştığı ortamda, uluslararası bir marka olabilmek için sadece imal etmek yeterli değil. Satın alma ve "sahip olma" isteği uyandıran, heyecan yaratan yeni ve farklı çözümler sunabilmek de gerekiyor. Ülkeler, işletmeler veya markalar bazında fiyat ve kalite standartlaştıkça, inovasyon, fark yaratmanın tek bileşeni haline geliyor. Tasarım ise inovasyon aracılığıyla fark yaratmanın temel unsuru olarak ön plana çıkıyor.

Mobilyayı yeniden tanımlayan, mobilya algısını değiştiren ve tasarımla farklılaşan uluslararası bir marka olmayı hedefleyen Bajo Dizayn çağa damgasını vuran tasarım kültürünü, orjinal ve yaratıcı uygulamalarla mobilyadaki her ayrıntıya yansıtıyor. Mobilya kültürünü, değerlerini, günümüzün modern ve çağdaş yaşam standartlarına dönüştürürken, ürün tasarımının ötesinde mekân tasarımına da odaklanıyor. Bu hedef doğrultusunda evleri konforlu, son teknolojilerin kullanıldığı, ayrıcalıklı yaşam alanlarına dönüştürüyor. 

Tasarım, yalnızca estetikle ilgili bir kavram olarak yorumlanabilir. Bajo Dizayn’a  göre, iyi bir tasarım inovasyon içermeli, müşterinin farkında olmadığı ek fonksiyonlarla zenginleştirilmiş bir üründe hayat bulmalıdır. AR-GE ile bütünleşmeli, teknolojiden yararlanmalı, bilgi birikimine dayanmalıdır. Özgün, net ve "yalın" olmalı, yeni ve akıllı teknolojiler içermeli, bütünsel ürün konseptine sahip olmalıdır. 

Günümüzde artık, yalnız şirketlere değil, marka ve ürünlere, dolayısıyla da tasarıma yön veren çok önemli bir kavram daha var: Sürdürülebilirlik... Bajo Dizayn, yalnız tasarruflu ürünler geliştirmekle kalmıyor, hammaddenin bilinçli kullanımını ve doğaya geri dönüşümünü sağlayan teknoloji yatırımlarıyla, doğal kaynakları koruma sorumluluğunu üretim aşamasından itibaren başlatıyor. Yönetirken de doğal kaynaklara sahip çıkıyor, doğal kaynaklara sahip çıkılmasını talep ediyor. Bajo Dizayn’ın kurumsal sorumluluğunun görsel bir yansıması olan “üretimde yenilenemeyen kaynak tüketimini en aza indirmek” felsefesini yalın yönetim araçlarıyla sağlamakta, tasarlarken ve yönetirken kaynakları koruma görevini üstlendiğini ifade etmektedir...