İNOVASYON

İnovasyonu içselleştirme çalışmalarımız kapsamında, fikir aşamasında olan yeni önerilerin, proje çalışmaları ile olgunlaştırılarak katkı yaratan uygulamalara dönüştürülmesini sağlayacak, KAIZEN Öneri ve Proje Değerlendirme Sistemi’ni uyguluyoruz.

KAIZEN Öneri ve Proje Değerlendirme Sistemi üzerinden tüm Bajo Dizayn çalışanları, bireysel veya ekip olarak, Fabrikanın tüm birim ve faaliyetlerini ilgilendiren önerilerde bulunabiliyor. KAIZEN ler aracılığıyla verilen önerileri, yaratıcılık/yenilikçilik, katkı ve yaygınlaştırılabilirlik ölçütleri ve doğrultusunda değerlendiriyoruz. İlgili ekibin KAIZEN Lideri tarafından değerlendirilerek Fabrikadaki Kaizen Kurullarına iletilen önerilerin hayata geçirilmesi süreci bizzat Genel Müdürümüz M. Emin ÖZTEMEL tarafından takip edilmektedir.

Bajo Dizayn çalışanları olarak, bugüne kadar 2.000’in üzerinde öneride bulunduk. Bu önerilerden 788 tanesini projelendirdik ve uygulamaya aldık. Sürecin TPS ile entegre şekilde yürütülmesine de özen gösterilmektedir.